Výroba

Výroba betónových prvkov pre exteriér a interiér.
Ich základ tvorí vibroliaty prefarbený betón vyrábaný z cementov najvyššej kvality, kamenivá
malých frakcií, pigmentov a prípravkov na zušľachtenie betónu. Kameň je celo-prierezovo farebný,
čím je zabezpečená farebná stálosť. Betónové prvky sú vyrábané ručne. preto treba na jednotlivé
kusy pozerať ako na originálne výrobky. Obklady sú vyrábané z prírodných materiálov (cement, kamenivo),
ktoré samé o sebe už menšie farebné rozdiely majú. Z toho dôvodu sa na jednotlivých segmentoch môžu
vyskytnúť jemné farebné odchýlky, ktoré avšak nadobúdajú prirodzenejší  vzhľad.