Z-profil

Vzhľad horizontálne vrstvených stredne veľkých lámaných kameňov.
Povrch obkladu má inú štruktúru reliéfu, ako má kamenný obklad typu S.
Jednotlivé bloky majú rovnaký rozmer so zubovým prepojením bez
potreby škárovania, čim je zjednodušená jeho montáž.
Obklady sa uplatdnia tak v exteriéri ako aj v interiéri.

Technické údaje

rozmery:   48 x 19 cm
hrúbka:     3cm
hmotnosť: cca. 40kg/m2
balenie:     0,456m2 krabica
cena: 15€/m2
1m2 = 10ks

 Sivá škála

Hnedá škála


Žltá škála